Како продолжение на меѓународните натпревари во параглајдерство “Gostivar Paragliding Cup 2012, 2013 и 2014“, како и “Gostivar Open 2015“, на 23 и 24.07.2016, Националниот парк Маврово беше домаќин на Меѓународниот натпревар на прецизно слетување со параглајдер „Mavrovo Open 2016“. Натпреварот се одржуваше по строги правила на FAI (Fédération Aéronautique Internationale) Светската федерација на Аеро Спортови. […]

Повеќе →

Во рамките на програмата на Европската унија во просториите на Ј.У. Национален парк „Маврово“ на ден 28.04.2016 година се одржа работилница на тема: Зајакнување на капацитетите за имплементација на Натура 2000. Целта на оваа работилница е да се зајакнат административните капацитети на НП Маврово и да се подобри соработката со МЖИПП. На работилницата се презентираа […]

Повеќе →

Во просториите на Информативниот туристички центар се одржа интерактивен состанок на групата за Дестинациски менаџмент Маврово на кој присуствуваа претставници од ИМЕ програмата која се реализира од SWISSCONTACT како и претставници на Националниот парк, претставници од хотелиерите и други туристички работници кои гравититраат на територијата на Националниот парк Маврово. На почетокот се одржа кратка обука […]

Повеќе →

Националниот парк Маврово продолжува со активности за промоција на туристичките капацитети што се на територијата на паркот. За таа цел е изработена виртуелна 360° тура во Информативниот туристички центар. Паркот во иднина ќе настојува вакви тури да направи на неколку позначајни локации и објекти со цел поголема достапност и подобра промоција што ќе придонесе за […]

Повеќе →

ЈАВЕН ПОВИК Согласно своите надлежности определени во член 141-а од Законот за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14) и член 72 став 3 и став 4 од Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014), ЈУ […]

Повеќе →

Logos Slider