На завршната конференција посветена па проектот „Промоција на еко производи во прекуграничната област“ финансиран од Европската унија како дел од ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Албанија, ЈУНП Маврово како еден од клучните партнери на самиот проект се стекна со Сертификат за еднаквост со одредбите на Законот за органско земјоделско производство на Р.Македонија. Сертификатот се […]

Повеќе →

На 29.01.2016 во хотелот Радика – с. Леуново беше организирана завршната конференција за проектот „Промоција на еко производи во прекуграничната област“ финансиран од Европската унија како дел од ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Албанија. На истата учествуваше и директорот на Националниот Парк Маврово м-р Онер Јакупоски кој се обрати до сите присутни и зборуваше […]

Повеќе →

Logos Slider