[download id=”5083″ template=”Образец- Барање”]

 

[download id=”5091″ template=”ПРИЈАВА-НПМ”]

Почитувани,

Поради проблеми со серверот често пати се јавува проблем при превземање на овој образец. Ве молиме да пробате со клик на десното копче и користење на опцијата – save link as.

Доколку не успеете ве молиме да ни испратите маил со следните податоци за вас и вашата група:

  • Име и презиме на лицето кое пријавува посета и одговорно лице доколку се работи за пријава на групна посета
  • Број на пријавени посетители и список со име и презиме на сите лица кои ќе бидат дел од групата
  • Датум за кој се бара дозвола за движење на територија на паркот
  • Дел од паркот кој планирате да го посетите (пр. Кораб, Бистра, Галичник, Крчин и сл.)
  • Информација за извршена уплата на туристичка такса преку електронскиот систем www.npmavrovo.mk/tickets – на кое име е извршена уплатата.

Ви благодариме за соработката и вашето разбирање.

Поздрав и пријатен престој на територија на НП Маврово.

 

Logos Slider