Согласно своите надлежности определени во член 141-а од Законот за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14) и член 72 став 3 и став 4 од Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014), ЈУ НП Маврово […]

Read More →

Информација за почеток на сезона за спортски риболов на водите во НП Маврово 2024Почитувани,Ве известуваме дека од 02.02.2024 година (петок) започнува сезоната за спортски риболов на Мавровско Езеро и река Радика во Националниот парк Маврово.Денови кои се дозволени за спортски риболов се:Мавровско ЕзероОд 02.02.2024 година до 01.06.2024 година дозволени денови за риболов се: петок, сабота, […]

Read More →

Logos Slider