Добредојдовте,

 

ГИС системот е изработен како дел од проектот „Подобрување на управувањето во националните и природни паркови во преку-граничната област“, финансиран од Европската Унија. Пристапот до мапите е ограничен и вклучува регистрација поради вклучените информации. Доколку сакате да пристапите до истите,кликнете на следниот линк:

Гис мапи

За повеќе информации обратете се на:

infopoint@npmavrovo.org.mk

Logos Slider