Почитувани

Врз основа на изготвената ревизија/дополна на Студијата за ревалоризација на Национален парк Маврово, Јавната установа Национален парк Маврово Ве поканува на јавна консултативна средба на која ќе биде презентирана Студујата со предлог-надворешни граници на распространување и предлог-зонирање на Националниот парк Маврово.

Средбата ќе се одржи на 10.06.2024 година во салата на ресторан Трница со почеток во 11 часот.

Го очекуваме Вашето присуство.

Со почит,

Јавна Установа

Национален парк „Маврово“

Logos Slider