Националниот парк Маврово продолжува со активности за промоција на туристичките капацитети што се на територијата на паркот. За таа цел е изработена виртуелна 360° тура во Информативниот туристички центар. Паркот во иднина ќе настојува вакви тури да направи на неколку позначајни локации и објекти со цел поголема достапност и подобра промоција што ќе придонесе за […]

Повеќе →

Logos Slider