Во просториите на Туристичкиот инфо центар во М. Анови се одржа состанок на кој присуствува претставници од месните заедници од Мавровскиот регион, претставници од Националниот парк Маврово и експертот за планинарски туризам ангажиран од УКОДЕП. На овој состанок претставниците на месните заедници беа запознаени за активностите што ги превзема паркот за унапредување на туризмот, при […]

Повеќе →

Logos Slider