ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ ПРИ СПОРТСКО- РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ ВО ВОДИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НAЦИОНАЛЕН ПАРК „МАВРОВО“ РЕКА РАДИКА И ПРИТОКИ -Дозволен рекреативен и спортски риболов од  01.02 до 30.09 -Дозволен дневен улов 5 парчиња со големина над 30 см. -Дозволени риболовни средсва: машинка со исклучиво вештачки мамци, блинкер, мушички (до три мушички на сет) -Дозволени денови: […]

Повеќе →

Logos Slider