На 04.09.2011г.(недела) ЈУНП Маврово заедно со претставниците на спелеолошкото друштво “Пеони„ и спелеолошко нуркачкиот клуб “Врело„ беа дел од екипата која организираше посета и влез во пештерата “Алилица„ во близина на с. Тресонче. Гостите кои имаа можност да го посетат овој регион, беа воодушевени од убавината со која истиот изобилува. Тресонче како едно од поубавите […]

Повеќе →

Деновиве во просториите на ИТЦ, беше отворен продажен салон во кој домашните и странските посетители ќе имаат можност да погледнат и купат повеќе видови на локални продукти, сувенири, рекламен материјал, капи, маички, разгледници и др. Како што претходно најавивме, ова е плод на веќе воспоставеното јавно- приватно партнерство помеѓу ЈУНП Маврово и фирмата Контролекс од […]

Повеќе →

ЈУНП “Маврово„ во координирана работна акција со локалната самоуправа, успешно ја спроведоа дислокацијата на бачилото кај ледничко езеро Локув. Бачилото беше бесправно изградено пред повеќе од 15 години и истото претставуваше потенцијална опасност за флората и фауната во и околу самото езеро. Регионот околу ледничкото езеро спаѓа во групата на региони со највисок степен на […]

Повеќе →

Logos Slider