Националниот парк Маврово продолжува со активностите за одржување и збогатување на рибниот фонд на целата негова територија. Затоа, во согласност со своите планови и надлежности, на ден 17.10.2011 (понеделник) изврши порибување на Мавровското езеро и реките од неговото сливно подрачје како и на река Радика со нејзините притоки. Порибувањето беше извршено  со 20 000 парчиња […]

Повеќе →

Покрај редовните пошумувања кои Националниот парк Маврово ги извршува во рамките на своите надлежности, истиот секогаш активно се вклучува во настанот „Ден на дрвото-Засади ја својата иднина“. Оваа година мотото на акцијата беше „Садиме денес –пишуваме и праќаме писмо на мирот“. Во осмата акција „Ден на дрвото“ беа засадени дрвца во близина на населените места, […]

Повеќе →

Logos Slider