На 10.06.2024 година во ресторанот Трница се одржа јавна консултативна средба на која беше презентирана студијата за ревалоризација на Национален парк Маврово, со предлог-надворешни граници на распространување и предлог-зонирање на Националниот парк Маврово. На презентацијата беа поканети и присуствуваа заинтересираните страни и во дискусијата ги изнесоа своите мислења, забелешки и предлози на кои одговараа претставниците […]

Повеќе →

Почитувани Врз основа на изготвената ревизија/дополна на Студијата за ревалоризација на Национален парк Маврово, Јавната установа Национален парк Маврово Ве поканува на јавна консултативна средба на која ќе биде презентирана Студујата со предлог-надворешни граници на распространување и предлог-зонирање на Националниот парк Маврово. Средбата ќе се одржи на 10.06.2024 година во салата на ресторан Трница со […]

Повеќе →

Logos Slider