Во организација на Националниот парк „Маврово“ и Општината Маврово и Ростуша, а потпомогнато од  Холандската амбасада во Република Македонија, на 16.06.2013 по петти јубилеен пат се одржа манифестацијта Маврово тура 2013. Во организацијата на овој настан значаен придонес имаа хотелско-угостителските објекти од Маврово кои помогнаа оваа манифестација да помине во најдобар ред. Како и минатите […]

Повеќе →

Logos Slider