Во просториите на Општина Маврово и Ростуша и информативниот туристички центар во Маврови Анови се одржа состанок со заинтересираните кандидати за обука на интернационални водичи во планина која е во рамките на проектот „Заштита на животната средина, економски развој и промоција на одржливи еко-туризам во НП Маврово“ , а ќе се одвива под покровителство на […]

Повеќе →

Logos Slider