ЈУНП Маврово го објавува огласот за барање за прибирање на понуди за набавка на мобилни фискални апарати. Огласот може да го погледнете и превземете на веб страницата на електронскиот систем за јавни набавки и линкот подоле: Оглас за барање за прибирање на понуди

Повеќе →

Logos Slider