Нaционалниот парк „Маврово“ продолжува со активности за подигнување на јавната свест за значењето на животната средина и нејзиното зачувување и унапредување преку програми, проекти и активности со посебен осврт кон децата, да ја сакаат и чуваат природата и низ настава во природа подобро да го запознаат Националниот парк. Националниот парк Маврово во соработка со Училиштата […]

Повеќе →

Logos Slider