Проектот започна во септември 2008 година и траеше три години, а беше финансиран од страна на Министерството за надворешни работи на Република Италија и имплементиран од страна на невладините организации Оксфам Италија и ГВЦ како и од ЈУНП Маврово кој беше главен партнер во рамките на проектот. Целта на оваа иницијатива беше да ги подобри […]

Повеќе →

Logos Slider