ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ- Tранспортни услуги со вклучен утовар на огревно буково дрво од работните единици на Н.П.Маврово до склад Управа-Маврови Анови Број на оглас:  04/2016       Оглас- Tранспортни услуги со вклучен утовар на огревно буково дрво од работните единици на Н.П.Маврово до склад Управа-Маврови Анови

Повеќе →

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Набавка на мобилни фискални апарати Број на оглас:  02/2016 Огласот е објавен на веб страницата на бирото за јавни набавки и истиот можете да го погледнете и превземете на следниот линк:   Оглас- Набавка на мобилни фискални апарати

Повеќе →

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Услуги од мобилна телефонија за 2016 и 2017 година Број на оглас:  08/2016 Огласот е објавен на веб страницата на бирото за јавни набавки и истиот можете да го погледнете и превземете на следниот линк:         оглас- услуги за мобилна телефонија

Повеќе →

Logos Slider