[:mk] ЈУНП Маврово уште еднаш потврди дека е сериозна институција со висок степен на општествена одговорност, посебно кога се работи за интересите на локалното население. Согласно своите заложби за подобрување на животот на населението кое егзистира на територијата на Националниот парк Маврово , од страна на ЈУНП Маврови  на стоматолошката ординација во с. Скудриње и […]

Повеќе →
[jw_easy_logo slider_name="Logos Slider"]