Кандидатите за водачи во планина, деновиве реализираа дел од обуката во која се предвидува посета на други планинарски центри во државава. Обуката се одвиваше во центарот за обука на водачи во планина сместен во националниот парк Галичица – с. Велестово, општина Охрид. Кандидатите покрај теренската работа и турите на Галичица, имаа можност да се запознаат […]

Повеќе →

Согласно планот и програмата за работа на ЈУНП “Маврово„ и во 2011г се предвидени поголем број на стратешки инвестиции од кои најголем дел се однесуваат на развојот на туризмот во регионот. Најголем дел од овие инвестиции ќе бидат реализирани благодарение на добрата соработка со МНР на Р. Италија и невладината организација OXFAM -Италија која воедно […]

Повеќе →

Logos Slider