Ве известуваме дека од 01.11.2023 до 31.01.2024 година спортскиот риболов на Мавровско езеро и река Радика со притоки ќе биде забранет. Новата сезона за спортски риболов ќе започне на 01.02.2024 година Исто така ве потсетуваме дека и наредната година риболовнни дозволи ќе се издаваат во Информативниот туристички центар и преку електронскиот систем на НП Маврово […]

Повеќе →

Јавната Установа Национален Парк „Маврово“ согласно своите надлежности и планови за работа, како и годишната програма за работа на 18.10.2023г. успешно го реализираше есенското порибување на водите на територијата на паркот. Оваа е редовна активност на ЈУНП Маврово и истата согласно програмата за порибување се реализира по втор пат оваа година.Главна цел е збогатување на […]

Повеќе →

Logos Slider