Во најновиот IN-Flight магазин на АДРИА ЕРВЕЈЗ се најде приказна за Националните паркови во Македонија и Скопје како туристичка дестинација по предлог на тимот од АДРИА. Националниот парк Маврово заедно со останатите паркови во Македонија преку проектот „Динарска Верига“ сериозно се наметнува како одлична туристичка дестинација, а доказ за тоа се одличните текстови во реномирани […]

Повеќе →

Logos Slider