Во соработка со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, ЈУНП Маврово и ОХФАМ – Италија извршија успешно претставување на Националниот парк Маврово во рамките на штандот на Република Македонија. Учеството на меѓународните саеми претставуваше изнвонредна можност за претставување и воспоставување на нови контакти и партнерства. Посетителите истакнаа особен интерес  и задоволство за […]

Повеќе →

Logos Slider