[:mk] Почитувани, со огромно задоволство ве известуваме дека ЈУНП Маврово, стана дел од EUROPARK Федерацијата. Оваа организација во моментов ја сочинуваат повеќе од 500  членови, претставници на заштитени подрачја, невладини организации, и други институции. Оваа Федерација е позната како Федерација на европски паркови на природа и национални паркови, а формирана е 1973 година со седиште […]

Повеќе →

[:en]In the period from 8th to 10th March 2013 there were carried out the final examinations for obtaining a certificate for “Mountain Guide”, the examination intended for the candidates from the Mavrovo Region who were trained for the needs of the National Park Mavrovo. This training was carried out within the frameworks of the project […]

Повеќе →
[jw_easy_logo slider_name="Logos Slider"]