Почитувани, со огромно задоволство ве известуваме дека ЈУНП Маврово, стана дел од EUROPARK Федерацијата. Оваа организација во моментов ја сочинуваат повеќе од 500  членови, претставници на заштитени подрачја, невладини организации, и други институции. Оваа Федерација е позната како Федерација на европски паркови на природа и национални паркови, а формирана е 1973 година со седиште во […]

Повеќе →

Logos Slider