Во рамките на проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси и промоција на Македонија како дестинација за активен туризам, во просториите на Националниот парк „Маврово“ се одржа средба помеѓу Директорот на Националниот парк „Маврово“ г-нот Онер Јакупоски и Директорот на проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси  г-нот Карл Ларкинс и Директорот на […]

Повеќе →

Logos Slider