СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА                           Протестите кои се повторуваат на регионалниот пат Гостивар – Дебар, како и блокирањето на локалните патишта кон горнореканските села, ја обврзуваат Управата на Паркот по кој знае кој пат да се обрати до медиумите . Имено, Управата повеќе пати се обиде со изнесување на аргументи и документација да ги убеди жителите […]

Повеќе →

По повод одбележувањето на 5 Јуни Светскиот ден на животната средина во комплексот Кораб Трница во Националниот парк Маврово се одржа настан за јавна презентација на активностите за спроведување на ревизија/дополна на Студијата за ревалоризација и изработка на План за управување со НП Маврово, како основи за добро и одржливо менаџирање со ова заштитено подрачје. […]

Повеќе →

Јавната Установа Национален Парк Маврово – Маврови Анови поврзано со последните случувања, јавни настапи по социјалните мрежи и споделување мислења кои се однесуваат за работните активности во нашата институција, исто така информирани се и повеќе надлежни институции и инспекторати, Амбасади и Министерства, од страна на загрижени или засегнати граѓани кои од незнаење и неиформираност имаат […]

Повеќе →

Logos Slider