Јавната Установа Национален Парк „Маврово“ согласно своите надлежности и планови за работа, како и годишната програма за работа, денес 29.04.2022 го изврши “пролетното” порибување на водите на територијата на паркот. Преку оваа редовна активност Мавровското езеро беше порибено со 200кг крап и 100 кг поточна пастрмка (salmo faroides) , а реката Радика со 100 кг […]

Повеќе →

[gview file=”http://npmavrovo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/DOC190422-19042022115148.pdf”] [gview file=”http://npmavrovo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/Potrebna-dokumentacija-za-javniot-povik-DSP-2022.pdf”]

Повеќе →

Logos Slider