Јавната Установа Национален Парк „Маврово“ согласно своите надлежности и планови за работа, како и годишната програма за работа, денес 29.04.2022 го изврши “пролетното” порибување на водите на територијата на паркот. Преку оваа редовна активност Мавровското езеро беше порибено со 200кг крап и 100 кг поточна пастрмка (salmo faroides) , а реката Радика со 100 кг […]

Повеќе →

Logos Slider