На 17.05.2013 (петок),  во 12.00 часот, во просториите на Јавната установа Национален парк Маврово, Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, Националниот парк Маврово и Општината Маврово и Ростуша потпишаа Меморандум за соработка. Меморандумот има за цел да ја формализира соработката меѓу потписниците на полето на собирање на други шумски производи од растително потекло […]

Повеќе →

Logos Slider