Од 28.03 до 01.04.2011 год. во просториите на Информативниот туристички центар во М. Анови, а во рамките на проектот „Заштита на животната средина, економски развој и промоција на одржлив еко-туризам во НП Маврово“ во реализација на Националниот парк Маврово, OXFAM Италија, Cooperaziobe Italiana, GVC и Министерсвото за животна средина и просторно планирање и со цел […]

Повеќе →

Logos Slider