Нaционалниот парк „Маврово“ продолжува со активности за подигнување на јавната свест за значењето на животната средина и нејзиното зачувување и унапредување преку програми, проекти и активности со посебен осврт кон децата, да ја сакаат и чуваат природата и низ настава во природа подобро да го запознаат Националниот парк. Националниот парк Маврово во соработка со Училиштата […]

Повеќе →

ЈУНП Маврово во соработка со УСАИД, Швајцарската амбасада и општина Маврово и Ростуше веќе подолг период работи на проектот за експанзија на мали бизниси. Истиот се реализира во неколку фази во кои што беа извршени обуки на локалното население за собирање на други шумски плодови, склучување на договори со 3 откупни оператори и отварање на […]

Повеќе →

На Илинденскиот празничен жежок викенд во Маврово и регионот си дрмаше долгоочекуваниот летен качувачки настан MAVROVO CLIMBING EPIC CHALLENGE 2015 кој врвеше во супер позитивна качувачка атмофера со многу качување, преубави моменти и силна качувачка енергија. На настанот присуствуваа околу 30 учесници, а покрај Македноските качувачи и алпинисти беа присутни и качувачи од Бугарија и […]

Повеќе →

JAВЕН ПОВИК Согласно своите надлежности определени во член 141-а од Законот за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14) и член 72 став 3 и став 4 од Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014), ЈУНП […]

Повеќе →

Logos Slider