Со цел зајакнување на на капацитетите на вработените во Националниот парк Маврово, во соработка со  Македонското еколошко друштво, а во рамките на проектот за Закрепнување на балканскиот рис организираа обука за работа со ГПС уреди ГИС системот како и за работа со корисни апликации кои ќе се употребуваат во редовната работа на вработените во паркот. […]

Повеќе →

ЈУНП “Маврово” согласно своите надлежности и планови за заштита, веќе седма година по ред превзема активности за порибување на водите кои се на територијата на самиот парк. Целта на оваа  активност е збогатување на рибниот фонд на Мавровското езеро и реката Радика исклучиво со автохтона поточна Пастрмка. Според динамиката и предвидените активности на националниот парк, […]

Повеќе →

Logos Slider