ЈУНП Маврово во соработка со УСАИД, Швајцарската амбасада и општина Маврово и Ростуше веќе подолг период работи на проектот за експанзија на мали бизниси. Истиот се реализира во неколку фази во кои што беа извршени обуки на локалното население за собирање на други шумски плодови, склучување на договори со 3 откупни оператори и отварање на […]

Повеќе →

Logos Slider