Ве известуваме дека од 01.10.2023 година спортскиот риболов на река Радика и притоки е забранет до 31.01.2024 Ве известуваме дека спортскиот риболов на Мавровско Езеро ќе биде дозволен секој ден од 01.10.2023 до 31.10.2023 за сите видови риби освен за ПАСТРМКА која е во период на природен мрест. Ценовник на дозволи за спортски риболов: Дневна […]

Повеќе →

26.09.2023г. Денес во Маврови Анови по иницијатива на ЈУНП “Маврово” се одржа средба со претставниците на месните заедници од општина Маврово и Ростуше, претставници на МЗШВ, МЖСПП, градоначалникот и претставници на советот на општина Маврово и Ростуше, претставници на МВР, ЈПКД Маврово како и пратеничката во собранието на Р.С. Македонија г-ѓа Белкиса Зекири. Главната причина […]

Повеќе →

Logos Slider