Согласно планот и програмата за работа на ЈУНП “Маврово„ и во 2011г се предвидени поголем број на стратешки инвестиции од кои најголем дел се однесуваат на развојот на туризмот во регионот. Најголем дел од овие инвестиции ќе бидат реализирани благодарение на добрата соработка со МНР на Р. Италија и невладината организација OXFAM -Италија која воедно […]

Повеќе →

На месноста викана „Смрдливи води“  традиционално еден ден пред галичка свадба се одржа манифестацијата „Ден на одгледувачите на овци и кози“. Како и секоја година посетеноста беше голема а пред посетителите се обратија Министерот за земјоделство Љупчо Димовски, амбасадорот на ЕУ во Македонија Ерван Фуере како и Градоначалникот на општина Маврово и Ростуша Мукрем Мехмеди. […]

Повеќе →

Продолжуваат состаноците во рамките на проектот „Заштита на животната средина, економски развој и промоција на одржлив еко-туризам во Националниот парк Маврово. На 17.06.2010 г. во просториите на Туристичкиот инфо центар се одржа средба помеѓу производителите на мед од Националниот парк Маврово и претставниците од УКОДЕП. На оваа средба од страна на УКОДЕП беше претставен план […]

Повеќе →

Logos Slider