Почитувани,

Министерството за животна средина и просторно планирање согласно одредбите од Законот за заштита на природата (Сл. весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13 и 41/14),  ја отпочна постапката за повторно прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата Национален парк.

За таа цел, подготвен е Предлог-Законот за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк и истиот во електронска форма е поставен на следниот линк:

Извештај за проценка на влијанието на регулативата

Зонирање на НП “Маврово”

Предлог – закон за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк

Вашите мислења, забелешки и сугестии по однос на Предлог-Законот можете да ги доставите на следата контакт адреса:

Влатко Трпески

Раководител на Сектор за природа

v.trpeski@moepp.gov.mk

Остави Коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Можете да ги користите следниве HTML тагови и атрибути:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Logos Slider