[:mk]Денес, 17.11.2023 во управата на Националниот парк Маврово се одржа првиот конститутивен состанок на Советот на засегнати страни во Националниот парк Маврово. Советот на засегенати страни е советодавно тело на Националниот парк Маврово и го сочинуваат претставници од различни институции и организации: Општината Маврово и Ростуше, Хотелско-угостителскиот сектор, месните заедници, верските заедници, јавни претпријатиија, невладини […]

Повеќе →

[:mk]Јавната Установа Национален Парк „Маврово“ согласно своите надлежности и планови за работа, како и годишната програма за работа на 18.10.2023г. успешно го реализираше есенското порибување на водите на територијата на паркот. Оваа е редовна активност на ЈУНП Маврово и истата согласно програмата за порибување се реализира по втор пат оваа година.Главна цел е збогатување на […]

Повеќе →

[:mk]Ве известуваме дека од 01.10.2023 година спортскиот риболов на река Радика и притоки е забранет до 31.01.2024 Ве известуваме дека спортскиот риболов на Мавровско Езеро ќе биде дозволен секој ден од 01.10.2023 до 31.10.2023 за сите видови риби освен за ПАСТРМКА која е во период на природен мрест. Ценовник на дозволи за спортски риболов: Дневна […]

Повеќе →

[:mk]26.09.2023г. Денес во Маврови Анови по иницијатива на ЈУНП “Маврово” се одржа средба со претставниците на месните заедници од општина Маврово и Ростуше, претставници на МЗШВ, МЖСПП, градоначалникот и претставници на советот на општина Маврово и Ростуше, претставници на МВР, ЈПКД Маврово како и пратеничката во собранието на Р.С. Македонија г-ѓа Белкиса Зекири. Главната причина […]

Повеќе →

[:mk] СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ   Во текот на вчерашниот ден 30.08.2023 година во утринските часови Управата на паркот – Службата за заштита на природата, доби дојава од страна на ренџерската служба задолжена за мониторинг и контрола на теренот, дека во атарот на селото Жировница на м.в. Жировничко Камче, оддалечено 500 – 600 метри до населеното […]

Повеќе →
[jw_easy_logo slider_name="Logos Slider"]