Согласно своите надлежности определени во член 141-а од Законот за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14) и член 72 став 3 и став 4 од Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014), ЈУ НП Маврово […]

Повеќе →

Денес се потпиша Меморандум за соработка меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање, Јавната установа национален парк „ Маврово“, Македонското еколошко друштво и фондацијата Глобал Конзервејшн (Global Conservation). ШУКОВА Партнерството е потврдено – ги покренавме процесите за одржливо управување со природните вредности на НП МавровоСо тоа се потврди партнерството и рамката за заедничка соработка […]

Повеќе →

Почитувани, Ве известуваме дека на 03.02.2023 година (петок) се отвора сезоната за спортски риболов на Мавровско Езеро и река Радика во Националниот парк Маврово. Денови кои се дозволени за спортски риболов се: Мавровско Езеро Од 03.02.2023 година до 01.06.2022 година дозволени денови за риболов се: петок, сабота, недела и државни празници. Од 01.06.2023 до 31.10.2023 […]

Повеќе →

Во периодот од 25 до 27.11.2022 година делегација на Националниот парк Mаврово предводена од директорот Самир Ајдини на покана од фондацијата CMCC (Евро-медитерански центар за климатски промени) и DRONBASE а придружувани од меѓународниот експерт за одржлив развој Алберто Погорелц, присуствуваа на тридневна работилница во Лече Италија каде беа презентирани активностите на Ofidia 2 (оперативна платформа […]

Повеќе →

Ве известуваме дека од 01.11.2022 до 02.02.2023 година спортскиот риболов на Мавровско езеро и река Радика со притоки ќе биде забранет. Новата сезона за спортски риболов ќе започне на 03.02.2023 година Исто така ве потсетуваме дека и наредната година риболовнни дозволи ќе се издаваат во Информативниот туристички центар и преку електронскиот систем на НП Маврово […]

Повеќе →

Logos Slider