Ве известуваме дека од 01.10.2023 година спортскиот риболов на река Радика и притоки е забранет до 31.01.2024 Ве известуваме дека спортскиот риболов на Мавровско Езеро ќе биде дозволен секој ден од 01.10.2023 до 31.10.2023 за сите видови риби освен за ПАСТРМКА која е во период на природен мрест. Ценовник на дозволи за спортски риболов: Дневна […]

Повеќе →

26.09.2023г. Денес во Маврови Анови по иницијатива на ЈУНП “Маврово” се одржа средба со претставниците на месните заедници од општина Маврово и Ростуше, претставници на МЗШВ, МЖСПП, градоначалникот и претставници на советот на општина Маврово и Ростуше, претставници на МВР, ЈПКД Маврово како и пратеничката во собранието на Р.С. Македонија г-ѓа Белкиса Зекири. Главната причина […]

Повеќе →

СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ   Во текот на вчерашниот ден 30.08.2023 година во утринските часови Управата на паркот – Службата за заштита на природата, доби дојава од страна на ренџерската служба задолжена за мониторинг и контрола на теренот, дека во атарот на селото Жировница на м.в. Жировничко Камче, оддалечено 500 – 600 метри до населеното место, […]

Повеќе →

Почитувани посетители на Националниот парк Маврово Ве известуваме дека поради високите температури и опасноста од појава на шумски пожари, Ј.У.Н.П. Маврово воведува задолжително пријавување на поединци или групи кои планираат движење во шумите и шумското земјиште на територија на паркот во периодот од 6:00 до 20:00 часот. Задолжителното пријавување за движење на територија на НП […]

Повеќе →

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА                           Протестите кои се повторуваат на регионалниот пат Гостивар – Дебар, како и блокирањето на локалните патишта кон горнореканските села, ја обврзуваат Управата на Паркот по кој знае кој пат да се обрати до медиумите . Имено, Управата повеќе пати се обиде со изнесување на аргументи и документација да ги убеди жителите […]

Повеќе →

Logos Slider