Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Р.Македонија реализирајќи ја својата програма за 2015 во делот на поддршка на туризмот на 12.05.2015 година (вторник) оствари работна средба со директорот на Националниот Парк Маврово, г-дин Онер Јакупоски на која се предаде комплетна документација во вид на основен проект за „Летање во прирда“ (Zip Line). Проектот […]

Повеќе →

Националниот парк Маврово во соработка со Македонското еколошко друштво (МЕД) одржа работилница посветена на методот на фото – замки. Оваа работилница ја водеа претставниците на МЕД задолжени за имплементација на Програмата за закрепнување на балканскиот рис, а присуствуваа сите ренџери вработени во паркот. Работилницата започна со презентација за историјатот на методот, главните принципи и неговата […]

Повеќе →

Во рамки на своите работни обврски  и надлежности, ЈУНП Маврово деновиве  ќе организира неколку акции за  чистење на остатоци од комунален отпад по течението на реката Радика. Активностите се спроведуваат од страна на дел од  вработените во НП Маврово. Во текот на овој месец и со почетокот на пролетта, во план е покрај овие акции […]

Повеќе →

Во Националниот парк Маврово продолжуваат активностите за зајакнување на капацитетите на вработените за работа со ГИС ситемот и неговата примена во редовната работа на паркот. Во просториите на управата на Националниот парк Маврово на 22.04.2015 година, во рамките на проектот „Подобрување на управувањето со националните и природните паркови во прекуграничната област““ финасиран од Европската унија […]

Повеќе →

Во хотелот Макпетрол на 04.03.2015 година во организација на Министерството за животнасредина и просторно планирање и Националниот парк Маврово се одржа Јавна расправа по Предлог-Законот за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк. На состанокот присуствуваа Директорот на Националниот парк Онер Јакупоски, Државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање […]

Повеќе →

Logos Slider