Директорот на Ј.У.Н.П. Маврово г-дин Самир Ајдини заедно со вработени во паркот како и претставници на други институции и организации од земјава беа дел од студиска посета во Словенија. Главниот фокус на оваа посета беше мониторирање на рисот а за време на истата беа споделени значајни информации и искуства од сите учесници. Повеќе за целите […]

Повеќе →

Согласно своите надлежности определени во член 141-а од Законот за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14) и член 72 став 3 и став 4 од Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014), ЈУ НП Маврово […]

Повеќе →

Јавниот повик можете да го превземете ТУКА Барањето за буково огревно дрво и техничка дрвна маса од Бука и Ела можете да го превземете ТУКА Барањето за огревно дрво за физички лица можете да го превземете ТУКА

Повеќе →

Денес се потпиша Меморандум за соработка меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање, Јавната установа национален парк „ Маврово“, Македонското еколошко друштво и фондацијата Глобал Конзервејшн (Global Conservation). ШУКОВА Партнерството е потврдено – ги покренавме процесите за одржливо управување со природните вредности на НП МавровоСо тоа се потврди партнерството и рамката за заедничка соработка […]

Повеќе →

Почитувани, Ве известуваме дека на 03.02.2023 година (петок) се отвора сезоната за спортски риболов на Мавровско Езеро и река Радика во Националниот парк Маврово. Денови кои се дозволени за спортски риболов се: Мавровско Езеро Од 03.02.2023 година до 01.06.2022 година дозволени денови за риболов се: петок, сабота, недела и државни празници. Од 01.06.2023 до 31.10.2023 […]

Повеќе →

Logos Slider