Согласно своите надлежности определени во член 141-а од Законот за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14) и член 72 став 3 и став 4 од Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014), ЈУ НП Маврово […]

Повеќе →

Информација за почеток на сезона за спортски риболов на водите во НП Маврово 2024Почитувани,Ве известуваме дека од 02.02.2024 година (петок) започнува сезоната за спортски риболов на Мавровско Езеро и река Радика во Националниот парк Маврово.Денови кои се дозволени за спортски риболов се:Мавровско ЕзероОд 02.02.2024 година до 01.06.2024 година дозволени денови за риболов се: петок, сабота, […]

Повеќе →

Денес, 17.11.2023 во управата на Националниот парк Маврово се одржа првиот конститутивен состанок на Советот на засегнати страни во Националниот парк Маврово. Советот на засегенати страни е советодавно тело на Националниот парк Маврово и го сочинуваат претставници од различни институции и организации: Општината Маврово и Ростуше, Хотелско-угостителскиот сектор, месните заедници, верските заедници, јавни претпријатиија, невладини […]

Повеќе →

Ве известуваме дека од 01.11.2023 до 31.01.2024 година спортскиот риболов на Мавровско езеро и река Радика со притоки ќе биде забранет. Новата сезона за спортски риболов ќе започне на 01.02.2024 година Исто така ве потсетуваме дека и наредната година риболовнни дозволи ќе се издаваат во Информативниот туристички центар и преку електронскиот систем на НП Маврово […]

Повеќе →

Logos Slider